Homestay Phnom Penh

Phnom Penh là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Campuchia nằm ở phía Nam của quốc gia này. Với lịch sử hơn 600 năm, Phnom Penh là nơi gắn liền với nền văn hoá và...